Mladí hasiči

Vítejte v sekci věnované mladým hasičům. V této části se dozvíte základní informace o kolektivu mladých hasičů Dřísy, o náplni činnosti, a o tom kdo a jak se může stát členem.

Základní informace

Kolektiv mladých hasičů tvoří všichni členi SDH mladší osmnácti let.
Na jaře roku 2014 byl založen v našem sboru kolektiv mladých hasičů poté, co proběhl nábor v hasičské zbrojnici pro děti ve věku od pěti do osmnácti let.
Došlo k rozřazeni do kategorií mladších a starších žáků, ve kterých se zúčastňovali soutěží, podle celostátně daných věkových tabulek.
Jelikož všechny děti rostou a přecházejí do vyšších kategorií, rozhodli se v lednu 2017 vedoucí mladých hasičů založit kategorii přípravka (děti ve věku od tří do šesti let).
V současné době má sbor ve všech kategoriích celkem 35 mladých hasičů.

Kategorie:
přípravka 3 – 6 let
mladší žáci 6 – 11 let
starší žáci 12 – 15 let
Dorost 13 – 18 let

Náplň činnosti

Náplň je obsáhlá a zahrnuje široké spektrum dovedností.
Tréninky jsou zaměřeny nejen na základy požární ochrany (druhy hasebních látek a jejich použití, povely a signály, uzly,…), ale především sportovní činnost.

Během celého roku se zúčastňujeme velkého počtu závodů v různých týmových disciplínách (celostátní hra PLAMEN, Požární útoky, uzlovaná,…), a také závodů jednotlivců v běhu na 60 a 100 metrů s překážkami v Praze, Jablonci nad Nisou, Ostravě, Pískové Lhotě,… .

Kdo a jak se může stát členem

Členem se může stát každé dítě starší 4 let.

Aby se dítě stalo řádným členem kolektivu mladých hasičů musí splnit následující podmínky:

  • Souhlas zákonného zástupce – odevzdat přihlášku podepsanou rodiči
  • Souhlasit se stanovami SH ČMS (Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska po přijetí je mladý hasič členem nejen kolektivu mladých hasičů, ale také SDH a tím pádem i SH ČMS a automaticky se mu započítávají „odsloužené“ roky).
  • Souhlas s programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
  • Kladné rozhodnutí ze strany SDH o přijetí člena. (to by měl být ve většině případů nejmenší problém)

Po splnění těchto podmínek je dítě řádně registrováno v evidenci SDH.