Historie sboru

V roce 2017 uplynulo 130 let od chvíle, kdy se v místním hostinci sešlo prvních 21 zakladatelů hasičského sboru. Velitelem sboru byl svolen rychtář obce. Ve výzbroji měli v té době běžnou ruční celodřevěnou stříkačku, která byla uložena v otevřené kůlně v obecní pastoušce. Za dobrou práci ještě v roce 1887 císař František Josef I. daroval dřískému hasičskému sboru na výzbroj 50 zlatých.

V průběhu první světové války hasičský sbor přestal fungovat a jeho činnost započala až v prosinci 1918. Hasiči byli prvními nositeli společenského a kulturního života v obci.  Hasičské bály se vyznačovaly velkou návštěvností.

První poválečné okrskové cvičení ve Dřísech se konalo 3. září 1922, kde již byla předvedena motorová stříkačka konětopského sboru. V roce 1938 bylo v Československé republice ve Svazu československého hasičstva přes 320 000 členů. Jejich počet se ale ve válce snížil. Ve Dřísech v té době registrovali pouhých dvanáct členů.

V roce 1946 – 1948 se počet členů zvýšil natolik, že musela být vybudována nová hasičská zbrojnice u budovy Místního národního výboru Dřísy. Slavnostně byla otevřena o pouti v roce 1948.

V roce 1953 dochází k přejmenování hasičských sborů na Československý svaz požární ochrany. Hlavním posláním organizace se stala ochrana veřejného i osobního vlastnictví před nebezpečím požárů a jiných živelných pohrom. Velkým přínosem pro předcházení požárů byly preventivní prohlídky.                                           

V období po Sametové revoluci v roce 1989 byla činnost sboru utlumena, můžeme dokonce hovořit o částečném zániku místních hasičů. S rozhodnutím vedení obce byla téměř veškerá technika odvezena či prodána. Po letech stagnace byla v roce 2006 činnost opět obnovena. V naší obci se našlo pár nadšenců, kterým osud hasičů nebyl lhostejný.

Jedním z předrevolučních tahounů byl pan Bohumil Dytrych, na jehož památku jsme v roce 2014 přejmenovali hasičskou soutěž na Memoriál Bohumila Dytrycha, který je součástí Mělnického poháru. Týmy mužů a žen se zúčastňují nejen soutěží Mělnicka, ale i v jiných okresech.