Dotace Tesco ČR

Dotace Tesco ČR

     Sbor dobrovolných hasičů Dřísy se v roce 2021 zapojil do projektu společnosti Tesco ČR pod názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Společnost Tesco ČR poukázala na účet SDH Dřísy 30 000,- Kč.

Z této částky byly hrazeny sportovní pomůcky za účelem zvýšení fyzické kondice mladých hasičů. Konkrétně jsem zakoupili sadu hadic na požární útok, 2x švédské lavice, 4x medicinbal, činky různých hmotností a švihadla. Dále z této částky byla také hrazena doprava a startovné na závody mladých hasičů v Praze, Jablonci nad Nisou, Ostravě a ve Všetatech.

Tímto SDH Dřísy společnosti Tesco ČR děkuje.