Výjezd 12. června 2019

Výjezd 12. června 2019

Dne 12. června 2019 ve večerních hodinách byla místní výjezdová jednotka dobrovolných hasičů Dřísy povolána na podnět starostky obce do ulice Na Vinohradech, kde došlo po prudkém přívalovém dešti k zaplavení komunikace.

Jednotka vyrazila v počtu 5+1. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se na vozovce nachází přibližně třiceticentimetrová vrstva vody. Pomocí plovoucího čerpadla byla voda odčerpána na přilehlou louku. Následně byly hasiči povoláni do ulice Růžová ke stejnému případu. Zde bylo odčerpání složitější – muselo dojít k natažení proudu C přes hlavní silnici, skrz přilehlý pozemek až na pole za ním.

Poté jednotka projela obec, zda je vše v pořádku a okolo jedenácté hodiny večerní se vrátila zpět na zbrojnici.

R. Svoboda člen výjezdové jednotky